Syncarpha vestita

Everlasting Natural White
Syncarpha vestita

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D